έλεγχο του πολυτελούς αυτοκινήτου του και να πέσει πάνω σε κολώνα.