12.500 δημόσιοι υπάλληλοι θα βγουν σε διαθεσιμότητα το 2014. Δείτε από που;

Από τους δήμους, τον ΕΟΠΥΥ, αλλά και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου θα προέλθουν οι 12.500 υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα το 2014. Στα σχέδια του υπουργείου Διοικητικής ….


Μεταρρύθμισης είναι μέσα στο 2014 να τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας 5.000 υπάλληλοι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κυρίως διοικητικοί υπάλληλοι των δήμων και των νομικών τους προσώπων.
Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση έχει δεχθεί την πρόταση της ΚΕΔΕ για εθελούσια διαδημοτική κινητικότητα, ενώ ένα μέρος του πλεονάζοντος προσωπικού θα προκύψει από την αξιολόγηση των ΟΤΑ.
Συγκεκριμένα σε διαθεσιμότητα αναμένεται να μπουν φύλακες, καθαρίστριες και υπάλληλοι καθαριότητας από τους υπερχρεωμένους δήμους.
Επίσης στο καθεστώς διαθεσιμότητας θα μπουν και 5.000 υπάλληλοι που θα προκύψουν από την αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ.
Στους υπαλλήλους αυτούς περιλαμβάνονται γιατροί που απασχολούνται σε δομές του πρώην ΙΚΑ, αλλά και διοικητικό προσωπικό.
Τέλος η λίστα ολοκληρώνεται με 2.500 υπαλλήλους από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που θα προκύψουν μέσα από την αξιολόγηση των μεγάλων ΝΠΔΔ.
Οι υπάλληλοι αυτοί θα είναι κυρίως υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως καθαρίστριες, φύλακες, οδηγοί και νυχτοφύλακες.